Shkruan Mirsad Tahiri:

Një nga faktoret kqyçe është pse komuniteti Ashkali, nuk është i përfshim në pjesen e administratës së përgjithëshme në punësimin Institutional dhe mos respektimi i 10%, vije si pasojë nga vetë poltika aktuale sepse në çdo qeverisje kanë kërkuar punësimin për interesa e tyre partijake siqë është kërkimi I pozitës: Zv/Ministër, asisistenti dhe një shofer në faktë ky pozicion marrëveshje me çdo qeveri para krijimit sjellë komunitetin tonë në një gjendje jo të mirë jetësore p.sh në rastë se nuk kërkojnë Zv/Ministërin por kërkojnë punësim e 50-100 vendev të punës në konpanit shtetërore kështu zbutet punësimi tek Ashkalinjët.

Ideologjia e çdo qeverisje në vend me dhënjen e këtyre pozitave e ka varfëruar edhe bugjetin e Kosovës dhe qytetaret e saj e në veçanti komunitetin Ashkali.

Shpresojmë se qeverisjet e reja dotë veprojnë me punësimin me vende të punës pa na dhuruar këtë pozitë e që për ne Ashkalive nuk po sjellë zhvillim ekonomik dhe jetes me të mirë.