Gjatë vitit 2016, si dhe gjatë vitit 2017 Telekomi i Kosovës ka humbur më shumë se 65 milionë euro. Në bazë të draftraportit vjetor të siguruar, shihet se humbjet gjatë vitit 2016 kanë qenë 50.1 milionë euro, derisa gjatë vitit 2017 kanë qenë 15.1 milionë euro.

Hiç më pak se 66 milionë euro janë humbjet që Telekomi i Kosovës ka pasur gjatë dy vjetëve të fundit.

Duke u bazuar në draftraportin financiar të cilin ka arritur ta sigurojë gazeta “Zëri” shihet se gjatë vitit 2016 Telekomi i Kosovës (TK) ka mbyllur vitin me 50.9 milionë euro humbje, derisa viti 2017 është mbyllur me 15.1 milionë euro humbje.

Në raportin e siguruar thuhet se gjatë vitit 2017 Telekomi i Kosovës ka pasur gjithsej të hyra prej 70 milionë e 593 euro, ku nga shumë 18 milionë euro janë harxhuar për shpenzime operacionale, 26 milionë euro për shërbime të stafit, 12 milionë euro është zhvlerësimi i kompanisë, 9.5 milionë euro është amortizimi, derisa humbja në fund të vitit ka arritur në 15 milionë e 149 mijë euro.