Zakonisht gjobat e Policisë kanë të bëjnë me shkeljet e rregullave të trafikut, të cilat i kryejnë ngasësit e makinave.

Por, gjobat dijnë të jenë edhe për arsye tjera.

Një e tillë është shqiptuar ndaj një qytetari, i cili ka ofenduar një police të Kosovës, gjatë kohës sa po tejkalonte veturën e policisë, ku iu është drejtuar me fjalët “ta hangsha…”.

Fyerja, siç tregohet në këtë raport, kishte ndodhur pasi vetura e policisë i kishte dhënë përparsi kalimi veturës, ku gjendej personi i cili ka fyer policen.

Raporti i Policisë: