Vetëm për 6 muaj të këtij viti 54 persona kanë vdekur si pasojë e aksidenteve në trafik. Nëse krahasojmë me vitin e kaluar me të njëjtën periudhë, vërejmë që numri i tyre është rritur.

Në komunën e Podujevës për tri vjet në trafik kanë humbur jetën 19 persona.

Një ndër shkaktarët e vdekjeve në komunikacion janë tejkalimi i shpejtësisë mos mbajtja e distancës dhe manovrime të pasigurta me automjet.

Si të evitohen aksidentet ne mësuam se fajtor janë edhe policia, komunat dhe Ministria e Infrastrukturës.