Në QKUK, një nënë 26 vjeçare nga Podujeva, ka lindur katërnjakë.

Tre fëmijë janë të gjinisë mashkullore dhe një e gjinisë femërore. Nëna bashkë me fëmijët janë në gjendje të mirë shëndetësore.

Jetë të gjatë 🤍❤️🩵💙