Ani pse me ligj është e ndaluar pirja e duhanit brenda hapësirave publike, ai ligj nuk po respektohet në qytetin e Podujevës.