Xhevdet Maloku nga radhat e Partisë Fjala gjatë emisionit Tribunë Zgjedhore për komunën e Podujevës tha se gjatë mandatit të tij do të ndërtohen dy fabrika të çajrave dhe një fabrikë e qumështit. Sipas tij nga këto fabrika do të punësohen 2110 persona.