Xhevdet  Maloku nga radhat e Partisë Fjala gjatë emisionit Tribunë Zgjedhore për Komunën e Podujevës tha se duhet të ndahet një fond për  rastet  emergjende, në rastet e vërshimeve.

Maloku tha se shqetësim në këtë vend është uji i pijshëm. Sipas tij gjatë verës uj nuk ka deri në orët e vona.

Ai tha po ashtu se duhet të ndërtohet dy fabrika të çajrave, e po ashtu edhe një fabrikë e qumështit.