Budva, 11 mars – Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, në kuadër të Konferencës për bashkëpunim ndërkufitar kundër krimit, e cila po mbahet në Mal të Zi, ka zhvilluar një takim me ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Mal të Zi, Judy Rising Reinke.

Kryeprokurori Lumezi e njoftoi ambasadoren Reinke me zhvillimet në sistemin prokurorial dhe gjyqësor të Kosovës, për rezultatet arritura në luftimin e terrorizmit si dhe për nevojën e Kosovës që të anëtarësohet në organizatat ndërkombëtare, si në Interpol dhe Europol.

Siç bëhet e ditur përmes një njoftimi për media, kryeprokurori i Shtetit e ka njoftuar ambasadoren Amerikane edhe për bashkëpunimin e Kosovës me shtetet e rajonit dhe vendet e tjera në parandalimin e rasteve të terrorizmit, duke theksuar se rreziqet bashkëkohore të drejtësisë dhe sigurisë nuk mund të zgjidhën nga një shtet i vetëm, sepse krimet me të cilat po ballafaqohemi i tejkalojnë kufijtë kombëtar, duke paraqitur rrezik serioz për shtetet tona.

Ndërsa ambasadorja e ShBA-së në Mal të Zi, Judy Rising Reinke, theksoi se kjo është një sfidë dhe detyrim i të gjitha shteteve të Ballkanit perëndimor dhe se ky takim duhet të kontribuojë në rritjen e komunikimit ndërshtetëror, i cili është shumë i rëndësishëm për luftimin e krimeve transnacionale.

Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, së bashku me një delegacion të Prokurorisë së Shtetit po marrin pjesë në Konferencën për bashkëpunim ndërkufitar kundër krimit, e cila është organizuar nga Prokuroria e Shtetit të Malit të Zi, dhe mbështetur nga Ambasada e ShBA-së në Mal të Zi.