Në bazë të ligjit të ri të Ministrisë së Punëve të Brendshme, tani e tutje duhet të keni më shumë kujdes nëse mendoni të kaloni rrugën derisa është e ndezur drita e kuqe e semaforit.

Tani, policia nëse qëllon në vendngjarje kur ju kaloni në të kuqën pësojnë disa dënime më të ashpra

Kështu, ju do të dënoheni me 150 euro, me tri pikë negative si dhe do t’u konfiskohet patentë shoferi për tre muaj.

Pas konfiskimit, policia e dorëzon patentën në zyrën e patentë shoferëve në MPB dhe pala mund ta tërheq atë vetëm pas tre muajsh