Komuna e Podujevës ka hapur konkurse të reja për punëtorë në disa drejtori, shkruan Llapi.info.

Ndërto janë; zyrtar për shërbim me qytetarë, një pozitë, në drejtorinë e Administratës. (Duke klikuar në linqe me ngjyrë të kaltër, mund t’i shihni konkurset e plota).

Një pozitë është kërkuar nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport, në cilësinë e zyrtarit për kulturë.

Një zyrtar për Kadastër, Pronë dhe Gjeodezi.

Një zyrtar për Evidentimin e Pronës së Paluajtshme.

Një zyrtar i Prokurimit (Të drejtë për aplikim në këtë procedure kanë vetëm nëpunësit civil ekzistues të së njëjtës kategori të punësuar në të njëjtin apo në një tjetër institucion të shërbimit civil).

Sipas këtyre konkurseve të publikuara nga faqja zyrtare komunale, afati i aplikimi është 13/06/2022 – 20/06/2022./Llapi.info