Nëntëvjeçari Muhamed Deliu nga Shipoli i Mitrovicës, humbi jetën pasi ra në kanalin me të cilin menaxhon ndërmarrja ”Iber-Lepenc”.

Familjarët e tij nuk dinin gjë kur ngjarja e hidhur ndodhi.

Këta kërkojnë nga ndërmarrja ”Iber-Lepenc”, të sinjalizohet me shenja të rrezikut.

Nga ndërmarrja thonë se një gjë të tillë e kanë bërë.

”Intervenimi i vetëm nga ana jonë mbetet përfillja e shenjave sinjalizuese për kujdes të shtuar në vendet e banuara përgjatë kanalit, të cilat veçse janë të vendosura dhe sensibilizimi i qytetarëve që mund ta bëjmë prapë”.