Për shkak të punimeve nga KEDS, disa vende të Podujevës do të mbesin pa rrymë të marten.

Më poshtë njoftimi i KEDS:

1.Nga TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërpriten:

keta TS-a në daljen e këtyre fshatrave 1:
1. TS 10/04kV Qershiat (kodi: 14000009064) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
2. TS 10/04kV Poteret (kodi: 14000009065) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
3. TS 10/04kV Gabelovit (kodi: 14000009066) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
4. TS 10/04kV Kulla Havoll (Hodollët) (kodi: 14000009067) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
5. TS 10/04kV Cakit (kodi: 14000009068) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
6. TS 10/04kV Muçiqët (kodi: 14000009069) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
7. TS 10/04kV Nekakët (kodi: 14000009070) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
8. TS 10/04kV Muratovit (kodi: 14000009071) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
9. TS 10/04kV Kamereollët (kodi: 14000009072) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
10. TS 10/04kV Sekiraç mulliri priv. (kodi: 14000009073) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
11. TS 10/04kV Sekiraç 1 (kodi: 14000009076) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
12. TS 10/04kV Sekiraç 2 (kodi: 14000009077) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
13. TS 10/04kV Sekiraç 3 (kodi: 14000009078) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
14. TS 10/04kV Gllamnik automekanik priv.(kodi: 14000009079) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
15. TS 10/04kV Kertokët (kodi: 14000009080) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
16. TS 10/04kV Çeshmja (kodi: 14000009081) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
17. TS 10/04kV Arbanashet (kodi: 14000009082) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
18. TS 10/04kV Lahovit (kodi: 14000009083) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
19. TS 10/04kV Derllup (kodi: 14000009084) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
20. TS 10/04kV Te shkolla (kodi: 14000009087) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
21. TS 10/04kV Konushevc 2 (kodi: 14000009090) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
22. TS 10/04kV Objekti privat Abdyl Jakupi (kodi: 14000009212) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
23. TS 10/04kV Llpashticë e Ulët (kodi: 14000009217) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
24. TS 10/04kV Lagjja e Gjinollëve-Gllamnik-bashkinvestim (kodi: 14000009228) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
25. TS 10/04kV Sibofc Zeka (kodi: 14000009217) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
26. TS 10/04kV Gllamnik Qupolli (kodi: 14000009198) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
27. TS 10/04kV Ibrahim Bucaliu”HIB PETROL”SH.P.K (kodi: 14000009253) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
28. TS 10/04kV Llapashticë te bunari ZPRR 2017 (kodi: 14000009279) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
29. TS 10/04kV Llapashticë Hodollët ZPRR2017 (kodi: 14000009280) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
30. TS 10/04kV Llapashtic Bajraktarët ZPRR2017 (kodi: 14000009281) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
31. TS 10/04kV Llapashtic Lutoollë ZPRR2017 (kodi: 14000009282) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
32. TS 10/04kV Gllamnik Ramocët ZPRR2017 (kodi: 14000009288) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
33. TS 10/04kV Gllamnik Kërtokët ZPRR2017 (kodi: 14000009291) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
34. TS 10/04kV MuhidinSami Havolli ZPRR2017 (kodi: 14000009296) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
35. TS 10/04kV Sadovit ZPRR2017 (kodi: 14000009311) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
36. TS 10/04kV Llapashtic lagj.Ahmeti ZPRR2017 (kodi: 14000009312) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
37. TS 10/04kV Muqiqët ZPRR2017 (kodi: 14000009307) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
38. TS 10/04kV Përveticët ZPRR2017 (kodi: 14000009308) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
39. TS 10/04kV Gllamnik te Shtëpia e Shëndetit ZPRR2017 (kodi: 14000009320) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
40. TS 10/04kV Kosumovit ZPRR2017 (kodi: 14000009321) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
41. TS 10/04kV TS (kodi: 14000009322) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
42. TS 10/04kV TS (kodi: 14000009326) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.
43. TS 10/04kV TS (kodi: 14000009341) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.

Vendet: Sekiraça, Poteret, Qershiat, Kamerollët, Sekiraça 1, Sekiraça 2, Sekiraça 3, Konushefc 1 dhe 2. Buricë, Gllamnik, Llapashticë e Ulët.
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i transformatorit energjetik. Rritja e kapaciteteve transformuese në NS 10/0.4 kV Çeshmja.