Ndonëse Shemsi Jashari, drejtor i rrjetit të OJQ-ve “Demokracia Fillon Këtu” në opinionet e tij në të kaluarën ka kritikuar të parin e Komunës Agim Veliun për mos transparencë dhe keqqeverisje, ai sot ka shkuar në zyrë të tij për të nënshkruar memorandum bashkëpunimi.

Në komunikatën e komunës thuhet se qëllimi i këtij memorandumi është avancimi i transparencës si dhe bashkëpunimi me rrjetin e OJQ-ve lokale.

“Kryetari Veliu tha se memorandumi, që nënshkruan sot me drejtorin e Rrjetit të OJQ-ve lokale “Demokracia Fillon Këtu”, i kontribuon avancimit të transparencës dhe bashkëpunimit sa më të mirë të institucioneve të Komunës me qytetarë dhe shoqata përfaqësuese të tyre si dhe vlerësimit të angazhimit dhe kontributit të shoqërisë civile në nivel lokal. Qëllimi i këtij Memorandumi është bashkëpunimi në nivel lokal në realizimin e aktiviteteve, në përputhje me programet dhe objektivat e dy subjekteve nënshkruese në funksion të avancimit të transparencës, konform dispozitave ligjore dhe nënligjore përkatëse.”, thuhet në komunikatë.

Më poshtë po ua sjellim disa opinione të Shemsi Jasharit, ku kërkohej ndërrimi i pushtetit në Podujevë si dhe akuza të rënda ndaj LDK-së:

Jashari: Në Podujevë është i nevojshëm ndërrimi i pushtetit

Akuza të rënda të Jasharit ndaj LDK-së: Për qëllime politike po kalkuloni me gjakun e të vrarërve

Jashari: “SIKUR TË KISHIM OPOZITË NE PODUJEVË”

Por sipas Jasharit, “Demokracia Fillon Këtu” është duke implementuar një projekt të financuar pjesërisht nga “Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal” MAPL dhe në bashkëpunim me “Institutin Kosovar për Qeverisje Lokale- KLGI”.

Më tej në njoftimin e DFK thuhet se “Memorandumi ka të bëjë me vendosjen e një bashkëpunimi të strukturuar në mes të Komunës së Podujevës dhe Shoqërisë Civile në nivel lokal, në fushat ku shqëria civile duhet të ketë rol dhe duhet të përfshihet gjatë proceseve të vendimmarrjes në nivel komune. Me qëllim implementimi të këtij projekti, janë zhvilluar edhe takime konsultuese me grupet politike, që janë të përfaqsuara në Asamblenë Komunale të Podujevës, siç janë: LDK, PDK, AAK dhe LVV.Qellimi final i këtij projekti është që të hartohet një “Strategji për bashkëpunim” në mes të Komunës së Podujevës dhe Shoqërsë Civile, e cila do të zbatohej nga ekzekutivi i Komunës dhe do të mbikqyrej nga një këshill i përbërë nga pjestarë të qeverisë lokale dhe Shoqërisë Civile.”

Krejt në fund thuhet se  përmes këtij memorandumi Komuna e Podujevës njeh rolin koordinues për shoqërinë civile të rrjetit të DKU.