Këshilltarët e Bashkisë Kukës kanë ngritur një padi penale ndaj Prokurorisë dhe Policisë së Shtetit pas arrestimit të disa protestuesve që moren pjesë në protesten tek Rruga e Kombit.

Sipas keshilltarëve bashkiak, mbi ta rëndojnë 4 vepra penale, të kryera në bashkëpunim: “Heqja e paligjshme e lirisë” (neni 110)? “Shpërdorimi idetyrës” (neni 248)? “Kryerja e veprimeve arbitrare” (neni 250): “ “Mosmarrja e masave për të ndërprerë gjendjen e paligjshme” (neni 251), Në padinë e këshilltarë të Kukësit thuhet se ndalimet janë kryer sipas metodave që ndjekin regjimet totalitare, duke shkelur të gjitha standardet dhe parimet që sanksionohen në Kushtetutë.

“Urdhrat e ndalimit janë ekzekutuar duke hyrë dhunshëm dhe duke ndaluar qytetarët në harkun kohor 02.00 – 3.30 të mëngjesit.”­ thuhet në kerkesë padinë e të zgjedhurve lokale të Kukësit.