Ministria e Financave njofton të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, se me datën 15 Korrik do te bëjë ekzekutimin e pagesave muajin Korrik 2022 të skemave sociale dhe pensioneve

Sipas Ministrisë së Financave, datat për pagesa janë si në vijim:

Pensionet e rregullta: data 15 e çdo muaji;

Pensionet e veteranëve: data 20 e çdo muaji;

Shtesat për fëmijë: data 25 e çdo muaji;

Shtesat për lehona: data 25 e çdo muaji.