Është njëra ndër produktet esenciale për jetesë. Mirëpo çmimi i saj jo çdo herë është i njëjtë.

Madje ndryshim të çmimit të bukës, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës ka pasur përsëri në muajt e fundit.

Mirëpo, të dhënët e fundit të ASK’së, po i mohojnë, disa furrtarë.

As qytetarët e vendit, nuk është se kanë vërejtur ndonjë ndryshim të çmimit të bukës. Por sipas tyre çmimet e produkteve esenciale janë të shtrenjta.

Për ndryshimin e mundshëm të çmimeve të produkteve esenciale ka kritika edhe kryetari i organizatës “Konsumatori”, Selatin Kaçaniku.

Sipas tij, çmimi i produkteve ushqimore mbetet i lartë në raport me të ardhurat e konsumatorit

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) me rastin e publikimit të Indeksit të Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit (IHÇK) për muajin korrik 2020, thekson ngritjen e çmimeve vërehet te nëngrupet e COICOP-it: bukë dhe drithëra (2.4%); mish (1.1%); qumësht, djathë dhe vezë.