Në Prizren u hap panairi i veshjeve tradicionale. Secili komunitet paraqiti veshjet e tyre.