Një ngjarje interesante i ndodhi një polici në ditën e Bajramit.

Ai kur doli nga shtëpia hasi në një kurban, për të cilin s’kishte ide se nga dhe si ka mundur t’i vij.