Gjatë 24 orëve të fundit në Klinikën e Gjinekologjisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës kishte 34 lindje.

Sipas të dhënave të kësaj klinike, 21 foshnje janë të gjinisë mashkullore, ndërsa 15 i përkasin gjinisë femërore.

Dy nëna lindën binjakë, 14 lindje u realizuan me operim, gjersa 12 gra u bënë nëna për herë të parë.