Kuvendi i Komunës të Podujevës, në mbledhjen e mbajtur sot, ka miratuar Propozim Rregulloren për përkujdesjen dhe mbrojtjen e fëmijës, Propozim Vendimi për transferimin e mjeteve buxhetore nga kategoria rezervë -38, Propozim vendimin për ndarjen e mjeteve financiare me destinim për subvencionimin e Klubit të Futbollit Llapi-Podujevë dhe disa vendime tjera, transmeton Llapi.info.

Kuvendi i Komunës së Podujevës ka mbajtur mbledhjen e rregullt, të cilën e udhëhoqi kryesuesi, Fatmir Gashi, e ku ishte e pranishme edhe nënkryetarja e Komunës, Marigona Lahu dhe drejtorët e drejtorive.

Në mbledhjen e sotme Kuvendi ka miratuar: Propozim vendimet për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për caktimin e Zonës Industriale në fshatin Livadicë dhe ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për përcaktimin në interes publik të një pjese të tokave të ish Ndërmarrjeve Shoqërore në territorin e Komunës së Podujevës; Propozim Rregulloren për përkujdesjen dhe mbrojtjen e fëmijës; Propozim Vendimin për transferimin e mjeteve buxhetore nga kategoria rezervë -38; Propozim vendimi për ndarjen e mjeteve financiare me destinim për subvencionimin e Klubit të Futbollit Llapi-Podujevë dhe Plotësim ndryshimin e përbërjes së Komitetit për Shëndetësi.

Me vendim të kuvendit pikë e parë e rendit të ditës u vendos dhe u miratua; Propozim vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për caktimin e Zonës Industriale në fshatin Livadicë dhe ndryshimi dhe plotësimi i vendimit për përcaktimin në interes publik të një pjese të tokave të ish Ndërmarrjeve Shoqërore në territorin e Komunës së Podujevës.

Arsyetimin e kësaj pike të rendit të ditës e bëri, drejtoresha për Pronë, Kadastër dhe Gjeodezi, Bahrije Mehmeti, e cila tha se këto janë korrigjime në ngastrat kadastrale, për të cilat edhe më parë Komuna e Podujevës ka bërë kërkësa.

Informacione shtesë për ligjshmërinë e vendimit dhe mundësitë që ky vendim të bie ndesh me vendimet e instancave qendrore kërkuan, Hasan Ajeti (LDK) dhe Rafet Llapashtica (PDK), ndërsa, propozimet u mbështetën nga Florent Hasani (LVV).

Në mbledhjen e sotme, kuvendi miratoi edhe Propozim Rregulloren për përkujdesjen dhe mbrojtjen e fëmijës, ndërsa raportin nga diskutimet publike e prezantoi, drejtori i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Driton Veliu.

Me propozim të drejtorit për Buxhet dhe Financa, Fatlum Osmani, kuvendi sot ka miratuar edhe Propozim Vendimin për transferimin e mjeteve buxhetore nga kategoria rezervë -38 dhe Propozim vendimin për ndarjen e mjeteve financiare me destinim për subvencionimin e Klubit të Futbollit Llapi-Podujevë, prezantimin e të cilit e bëri, drejtoresha për Kulturë, Rini dhe Sport, Elhame Kutllovci.

Pas diskutimeve, kuvendi vendosi që të shtyhet edhe për një vit hyrja në fuqi e Rregullores bazë për menaxhimin e mbeturinave në Komunën e Podujevës. Ndërsa e dërgoi për diskutim publik, Propozim Rregulloren për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për taksa tarifa dhe gjoba komunale.

Kuvendi, gjithashtu shqyrëtoi edhe Propozim Rregulloren për përcaktimin e procedurave të dhënies në shfytëzim më pak se një (1) vit të pronës së paluajtshme të Komunës, raportin e diskutimeve e prezantoi drejtoresha për Pronë, Kadastër dhe Gjeodezi, Bahrije Mehmeti dhe Propozim Rregulloren për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për orarin e punës për bizneset që operojnë në territorin e Komunës së Podujevës, raportin për të cilën e prezantoi drejtori i Planifikimit dhe Zhvillimit Ekonomik, Pajtim Balaj, të dyja këto Propozim rregullore nuk morën votat e mjaftueshme.

Në mungesë të drejtorit të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, informatën për gjendjen në sektorin e pylltarisë e prezantoi drejtori i Administratës, Bahri Selimi.

Në seancën e sotme u bë edhe Plotësim ndryshimi i përbërjes së Komitetit për Shëndetësi, ku ish asambleisti, Vendenis Lahu u zëvendësua nga Ragip Fetahu./Llapi.info