“Bauhaus” është një nga fjalët kyçe dhe më të hasura në historinë e arkitekturës. Por çfarë është Bauhaus?! Në gjuhën gjermane “bauhaus” do të thotë “ndërtim shtëpie”.

“Bauhaus” është emri i një shkolle të arkitekturës e themeluar në Gjermani dhe e lidhur me tre qytete: Dessau, Weimar dhe Berlin, si dhe me disa emra si Walter Gropius, Paul Klee dhe Wassily Kandinsky.

I ftuar në emisionin CODEX të KTV-së, arkitekti Arber Sadiki, ka folur për shkollën Bauhaus, historinë e saj dhe ndikimin e frymës së saj në arkitekturë sot.