Për shkak të mungesës së kuorumit në Kuvend nuk kanë kaluar pesë marrëveshjet ndërkombëtare.

Fjala është për Projektligjin për ratifikimin e Marrëveshjes për financim ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim për Projektin e Fuqizimit të Sektorit Financiar; Projektligjin për ratifikimin e Marrëveshjes për Hua ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për Projektin e Zhvillimit të Ujërave të Zeza në Gjilan; Projektligjin për ratifikimin e Marrëveshjes për Financimin e Projektit për Kadastër të Patundshmërisë dhe Infrastrukturë Gjeohapësinore ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim; Projektligjin për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Republikës së Kosovës mbi pjesëmarrjen e Kosovës në Programin e Bashkimit “Dogana 2020”, si dhe Projektligjin për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Republikës së Kosovës mbi pjesëmarrjen e Kosovës në Programin e Bashkimit “Fiskalis 2020”.

E Ministrja e Finacave, Hykmete Bajrami u ka bërë thirrje deputetëve që të miratohet amandamenti i rregullores së Kuvendit, që e mundëson votimin obline.

“Po e shoh që ka mungesë të deputetëve pas rasteve me COVId-19. Për këtë arsye nuk kaluan. Kemi diskrepancë mes të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore… pjesa më e madhe e shpenzimeve të buxhetit, sidomos pjesës që kanë me implemementimin e Pakos për Rimëkëmbjen e Ekonomike vijnë nga financimet e jashtme që kërkojnë 2/3 e votave të deputetëve të Kosovës. Të kalojë amandamenti i rregullores së punës që të bëhet mundësia e votimit edhe nga shtëpia”, ka thënë Bajrami.

Bajrami ka shtuar se ata që do të penalizohen janë qytetarët dhe bizneset.

“Ata penalizohen nëse nuk kalon rishikimi i buxhetit. Bëj thirrje të kalojë ky Amandamentim, që të mundësohet votimi nga distanca e të kalojnë këto ligje që janë shumë të rëndësishme”, ka thënë ajo.